SPRÁVA o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie LHP - čisté tlačivo na vyplnenie

 

Oznámenie o prerokovaní PSL – LC Teplý Vrch v k.ú. Budikovany

Oznámenie o prerokovaní PSL – LC Teplý Vrch v k.ú. Drienčany