EuroForest, s.r.o.

 

Lesné hospodárske plány, projekčna činnosť, znalecke posudky a oceňovanie v lesníctve,
činnosť odborného lesného hospodara.

 

Topoľová 26
prevádzka
Pod Dráhami 1
960 01 Zvolen
Slovenská republika


tel: 0907 843 294
tel: 0915 899 967

e-mail: mozola@euroforest.sk