Ukončené projekty - 2004

Ukončené projekty - 2005

Ukončené projekty - 2006

Ukončené projekty -2007

Rozpracované projekty - 2008

Plánované projekty - 2009

Obnovy lesných hospodárskych plánov
Obnovy lesných hospodárskych plánov
Obnovy lesných hospodárskych plánov
Obnovy lesných hospodárskych plánov
Obnovy lesných hospodárskych plánov
Obnovy lesných hospodárskych plánov


LHC:Pliešovce
LUC: Obecné lesy Pliešovce
Užívateľ: Správa obecných lesov Pliešovce

LHC: Lučenec
LUC: Mestské lesy Lučenec
Užívateľ: SPOOL, a.s.

LHC: Lučenec
LUC: Neštátne lesy Lučenec
Užívateľ: ERA Slovakia, s.r.o.

LHC: Kalinovo
LUC: Žičovská a Balážovská v Uderinej
Užívateľ: Lesná spoločnosť Žičovská Uderiná

LHC: Kalinovo
LUC: Točnica
Užívateľ: Urbár a lesné spoločnosti v Točnici

LHC: Kalinovo
LUC: Točnica
Užívateľ: Lesná spoločnosť Blažkovičovská


LHC:Kremnica
LUC: Bartošova Lehotka

LHC: Lutila
LUC: Urbárske spoločenstvo Lutila

LHC: Deviíčany
LUC: Pukanec - Majere

LHC: Devičany
LUC: Cirkev - Lesy Granua Devičany

LHC: Devičany
LUC: Uhliská I.

LHC: Janova Lehota
LUC: Stará Huta

LHC: Ždaňa
LUC:
Lovča

LHC: Ždaňa
LUC:
Urbár Dolná Ždaňa

LHC: Ždaňa
LUC: Prestavlky

LHC: VLM - Pliešovce
LUC:
Ostrôžka - Detva Piešť I.

   

Budú doplnené po po ukončení výberových konaní a podpisaní zmlúv
Iné projekty
Iné projekty
Iné projekty
     


Projekt prímestského lesa Lučenec


Národná inventarizácia a monitoring lesov (NIML)- zber údajov